Tak & Fasad

Vi har specialistkompetens inom fönster, fasader, balkonger och tak. Vi hanterar renovering av parkeringshus och liknande konstruktioner med betongskador. Som projektledare tar vi ansvar för hela processen med allt ifrån en grundlig förstudie till slutbesiktning. Det omfattar, projektering, upphandling av entreprenör, byggledning, kontroll och slutbesiktning. Fasadproblemen är stora i Sverige, och värst är det på västkusten. Inte minst p.g.a. eftersatt och felaktigt utfört underhåll. Klimatet med mycket nederbörd och skiftande temperaturer som under långa perioder ligger runt fryspunkten är påfrestande för bl.a. putsfasader och tegelfasader.

Fasad

Problemen uppstår på olika sätt. Puts som lossnar, trä som ruttnar, armering i tegelkonstruktioner som rostar och spjälkar loss tegel, frostsprängning, fuktgenomslag mm. Betongfasader är ett annat stort problemområde med betongskador p.g.a. dåliga täckskikt och bristfälliga infästningar till stommen.

Tak
Befintlig takkonstruktion och ytskikt är avgörande vid valet av underhållsåtgärd. I många fall kan det vara traditionella väl fungerande konstruktioner som enbart nötts av tidens tand, men även felaktiga och bristfälliga konstruktioner är tyvärr alltför vanliga. Mest utsatta är låglutande tak, eller ej lutande, med tätskikt av "papp" eller bandtäckning av plåt. Fel i arbetsutförande och materialval eller andra brister orsakar kostsamma följdskador. Inte bara på tak utan även på bjälklag som ibland bildar tak till p-hus. Vi utför en noggrann projektering och konstruktion i samband med långsiktighet och säkra tekniska lösningar. Tellstedt har i över 40 år varit inblandade i åtskilliga entreprenader rörande konstruktion av fasader och tak.