Projekt & Byggledning

Vi börjar med tekniska och ekonomiska utredningar och fortsätter med projektering och konstruktion. Den stora fördelen är att allt detta sker inom samma företag. Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras korrekt för att säkerställa bästa kompetens anlitar vi om så erfordras underkonsulter med specialinriktning. Vi är även beställarens ombud gentemot myndigheter och entreprenörer.

Vårt sätt att arbeta med underhålls- och renoveringsprojekt bygger på väl utarbetade metoder och rutiner som säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses. Samtidigt ägnar vi stor omsorg åt de som bor eller hyr sin lokal i fastigheten.

Specialinriktning

I vår roll som projekt- och byggledare hjälper vi våra beställare att teckna entreprenad- kontrakt. Upphandlingarna görs alltid enligt branschpraxis på ett juridiskt riktigt sätt.
Vi upphandlar underentreprenörer i samråd med byggentreprenören och som är väl lämpade för varje ändamål.
När det handlar om ombyggnad eller totalrenoveringen av lägenheter kan man i vissa fall skapa en mer attraktiv planlösning för lägenheterna.
När man totalrenoverar lägenheter ingår oftast badrumsrenovering, byte av kök, byte av ytterdörrar, nya golv och tapeter/målning och kanske ny el.
Ombyggnation eller totalrenovering av lägenheter beror oftast på skick och förädlingsönskemål.
Kanske nödvändig standardhöjning eller ihop med andra arbeten som grundförstärkning mm.