Byggnadstekniska utredningar

Utöver vår konstruktions- och projektledningsverksamhet utför vi utredningar av olika karaktärer. Vi gör undersökningar och konstaterar fel eller brister som sedermera skall leda till att man kan angripa källan i konstruktionsfasen. Vattenläckage, grundförhållanden, och problem med betong är vanliga uppdrag.

Vattenläckage eller uppstigande markfukt är ofta en av primärorsakerna till att byggnader förfaller. Läckage genom tak och fasader är andra orsaker och karbonatiserad betong ytterligare en.

 

Betong

Vi tar prover, tryckhållfasthetstestar, och tar ut borrkärnor för att med säkerhet konstatera hur det är ställt med betongen. När det gäller betong så är vi specialiserade på balkonger, loftgångar, p-hus.

Fasader

Täta eller otäta fasader orsakar följdproblem. För att vara säkra i våra bedömningar tas även här prover.

Det kan röra sig om att utprova hållfastheten i murbruksfogar, putsens hårdhet eller färgens vidhäftning till underlaget.

I alla lägen utreder vi dock orsaken till att problem uppkommit. Vi konstaterar också om det förekommer mögelsvamp, hussvamp eller rötsvamp i byggnaden då dessa trivs i fuktiga miljöer.

När det gäller fasader har vi inriktning på tegel- och putsfasader.

Markförhållanden

Geotekniska undersökningar och konstaterande av grundvattennivåer tillhör också våra byggnadstekniska utredningar.

Vi är dessutom specialiserade på grundförstärkningar.

Protokoll

När vi gjort vår utredning, som oberoende konsulter, överlämnar vi resultatet med åtgärdsförslag.

Ofta fortsätter vi enligt beställarens önskemål med åtgärdshandlingar som konstruktörer.