Byggkonstruktion

Tellstedt har sedan 1958 utfört beskrivningar, statiska beräkningar och konstruktionsritningar. Här förekommer både nyproduktion, renovering och om-/tillbyggnad. Även prefabricering finns inom konstruktionsavdelningen.

Erfarenhet

Tellstedt har idag fem handläggande konstruktörer med mellan 20 och t.o.m. över 30 års erfarenhet. Till detta kommer våra duktiga konstruktörer med sitt kunnande inom ritteknik och kreativa problemlösningar. Tillsammans har våra olika avdelningar en erfarenhet som är minst sagt ovärderlig.

Konstruktion

Steg för steg från idé till handling startar oftast med ett behov av konstruktion, undersökning, besiktning och/eller statisk beräkning. I de flesta projekt är flera specialinriktade medarbetare med och drar sitt strå till stacken med kunskap och erfarenhet. Vi konstruerar, beräknar och ritar handlingar som sedan är tydliga och lätta att följa utan missuppfattningar och feltolkningar. Vi använder oss alltid av senaste ritningsteknik.

Helhet

Samarbetet med t.ex. avdelningen mätteknik, geoteknik, grundförstärkning, våtrum m.m. skapar synergieffekter så att vår kund endast har en part att ha kontakt med i denna process av bygget. Det sparar både tid och pengar. Teamworket i vår platta medarbetarorganisation gör att alla beslutsvägar är korta och effektiva.

Vår framtidstro

Att successivt lära upp våra medarbetare internt för att de senare ska kunna ta över rodret i den handläggande rollen. Att fortsätta med vår breda verksamhetssatsning för att förenkla för våra kunder i byggprocessen.

Kunden i centrum

Våra kunder är fastighetsägaren, förvaltaren eller byggföretaget. Fastighetsägare kommunala eller privata förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar eller entreprenörer tillhör den vanligaste kretsen. Det viktigaste för oss är dock att kunden alltid sätts i centrum.