Betong- undersökning/renovering

Utöver vår konstruktions- och projektledningsverksamhet utför vi utredningar av olika karaktärer. Vi gör undersökningar och konstaterar ev fel eller brister som bör åtgärdas. 

 

Betong

Vi utför statusbesiktningar och tar fram åtgärdsprogram.

Det finns ett stort behov av att undersöka skadeorsaker och renovera betongkonstruktioner i vårt land.
Betongen har i många fall börjat närma sig eller nått sin "farliga ålder" och är nu i stort akut behov av reparation.

För att lyckas med reparationsarbetet är det av största vikt att välja rätt metod och material.
En statusbesiktning måste först utföras innan ett åtgärdsprogram kan upprättas

Protokoll

När vi gjort vår utredning, som oberoende konsulter, överlämnar vi resultatet med åtgärdsförslag.

Fortsättning

Om beställare har önskemål så fortsätter vi enligt beställarens önskemål med kostnadsanalys, upphandling, byggledning och besiktningar/kontroller