Sök i ett urval från våra referensobjekt

Sparvgatan 7

Tellstedts uppdrag

Upprättande av konstruktionshandlingar till nybyggnation. 2009 Geoteknisk undersökning med syfte att fastställa markorådets geotekniska egenskaper och grundläggningssätt.

Åtgärd

Konsultuppdrag

Adress

Sparvgatan 7

Stad

Göteborg

Påbörjat

2009

Uppdragsgivare

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Övrigt

Nybyggnation färdigställd 2010

Skriv ut