Sök i ett urval från våra referensobjekt

Skeppsbron 4, Göteborg

Grundförstärkning av fastighet byggd 1915 Ett av de första betonghusen i Göteborg.Huset är byggt på gammal sjöbotten och släntberg. Huset har snedsatt sig ojämnt ca 65 cm.

Tellstedts uppdrag

Upprätta handlingar inför grundförstärkning av fastighet byggd 1915. Förfrågningsunderlag på rivning och ombyggnad.

Åtgärd

Konsultuppdrag

Adress

Skeppsbron 4

Stad

Göteborg

Påbörjat

Projektering 2016 Entreprenad 2017

Uppdragsgivare

Higab

Övrigt

Hänvisning:Se artikel på första sidan

Skriv ut