Vision

Tellstedts vision är att genom engagerade och yrkesstolta medarbetare kunna fortsätta vår verksamhet.
Att alltid uppfylla kundens behov och förväntningar och efterleva träffade avtal och kontrakt.

I mer än 56 år har Tellstedt utfört geotekniska undersökningar och konstruktionshandlingar till ett flertal nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader av bl.a. kontor, bostäder, industrier med mera inom Göteborg och dess kranskommuner.
Tellstedt har även en Sverigeledande roll i arbetet med att rädda vackra gamla byggnader åt eftervärlden, denna roll vill vi fortsätta att förvalta.
Steg för steg från ide till handling innebär att Tellstedt hjälper beställaren med allt från geoteknisk undersökning till godkänd garantibesiktning av färdig byggnad.