Policy

Tellstedts policy är att genom engagerade och yrkesstolta medarbetare alltid uppfylla kundens behov och förväntningar och alltid efterleva träffade avtal och kontrakt.

Tellstedt ska följa ett genomtänkt kvalitetssystem, samt följa lagar och myndigheters krav och förordningar, som kan tillämpas på vår verksamhet.

Tellstedt ska verka för att inom sina verksamhetsområden värna om en god långsiktig resurshushållning och ett ekologiskt hållbart samhälle samt säkerställa för en framtida god miljö där trygghet skapas för nästkommande generationer.

Miljöarbetet ska präglas av samarbete med kunder, myndigheter och allmänhet och ta hänsyn till människors hälsa och miljö. Miljöarbetet ska ständigt förbättras genom att miljöutbilda medarbetarna.

Tellstedt ska aktivt och kontinuerligt arbeta med att förbättra jämställdhet och arbetsmiljö.