Affärsidé

Företaget Tellstedt i Göteborg AB är ett litet familjeägt oberoende konsultföretag som nu ingår i koncernen Projektengagemang.

Vi har höga krav när det gäller kritiskt tänkande, analysförmåga och kvalitet i arbetet.

Vi värderar hög teknisk kompetens, genuint intresse för huskonstruktioner och samarbetsförmåga.

Vi på Tellstedt tycker att vårt projekteringsarbete är intressant, med engagerande arbetsuppgifter i en harmonisk arbetsmiljö i nära kontakt med beställare.
Ett litet företag gör det lättare med kontinuerligt erfarenhetsutbyte.

Tellstedt har sedan 1958 utfört beskrivningar, statiska beräkningar och konstruktionsritningar. Här förekommer både nyproduktion, renovering och om-/tillbyggnad. Vi på Tellstedt är Sverigeledande konsulter inom grundförstärknings-arbeten och grundundersökningar. Även prefabricering finns inom konstruktionsavdelningen.
Steg för steg från idé till handling startar oftast med ett behov av konstruktion, undersökning, besiktning och/eller statisk beräkning. I de flesta projekt är flera specialinriktade medarbetare med och drar sitt strå till stacken med kunskap och erfarenhet. Vi konstruerar, beräknar och ritar handlingar som sedan är tydliga och lätta att följa utan missuppfattningar och feltolkningar. Vi använder oss alltid av senaste ritningsteknik.

Helhet
Samarbetet mellan våra avdelningar skapar synergieffekter så att kunden endast har en part att ha kontakt med i denna process av bygget. Det sparar både tid och pengar. Teamwork i vår platta medarbetarorganisation gör att alla beslutsvägar är korta och effektiva.

Kunden i centrum
Våra kunder är fastighetsägaren, förvaltaren eller byggföretaget. Fastighetsägare, kommunala eller privata förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar och entreprenörer tillhör den vanligaste kretsen. Det viktigaste för oss är dock att kunden alltid sätts i centrum.