Om oss

Rolf Tellstedt startade företaget den första oktober 1958. Ända sedan starten har Tellstedt varit ett familjeägt oberoende byggtekniskt konsultföretag. Sedan 1 juli-2015 ingår Tellstedt i koncernen Projektengagemang.

Tellstedt håller till i egen fastighet på Varbergsgatan 12 i Göteborg. Företaget har drygt 30 medarbetare inom huvudgrenarna byggkonstruktion, projekt-& byggledning och geoteknik.
Det nära samarbetet mellan våra avdelningar konstruktion, geoteknik, mätteknik och projekt- & byggledning är unikt och har under årens lopp visat sig vara till stor nytta för våra kunder.

Tellstedts arbetsområde är stort, och vi hjälper till med allt från geotekniska undersökningar, konstruktionslösningar, projektledning, nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, besiktningar och utredningar.

Ett av flera område som Tellstedt valt att specialisera sig inom är grundförstärkning av befintlig bebyggelse. Dåliga grundförhållanden, sjunkande grundvattennivåer och därmed ruttnande grundkonstruktioner av trä, leder ofta till ojämna sättningar och skador. Tellstedt har en ledande roll i arbetet att rädda vackra gamla byggnader åt eftervärlden. 
Andra områden där Tellstedt har specialkompetens är tak, fasader och betongbesiktningar/renoveringar.