Sök i ett urval från våra referensobjekt

Kronängen, Kvisljungeby

Detaljplan Kronängen, Kvisljungeby

Tellstedts uppdrag

Beskrivning: Geoteknisk undersökning och utredning  för detaljplan vid Björlanda på Hisingen.Uppdraget omfattade sonderingar och provtagningar samt geoteknisk handläggning med stabilitetskontroll, bergsbesiktning, radonmätning och grundläggningsrekommendationer för de blivande bostäderna och vägarna.Området planeras att bebyggas med ca 30 bostäder.

Åtgärd

Konsultuppdrag

Adress

Kronängen, Kvisljungeby

Stad

Björlanda .(Göteborg)

Påbörjat

februari 2014

Uppdragsgivare

Björkö bygg

Kontaktpersoner

Geoteknik, Mätteknik,
Thomas Östergren VD,  Epost:

 

Skriv ut