Medarbetare

Anders Johansson

010-516 09 96   
Konstruktion

 anders.johansson@tellstedt.se

Björn Tellstedt

010-516 08 84  

0707 190720

Konstruktion

 bjorn.tellstedt@tellstedt.se

Charlotte Bornum

010-516 04 31
Konstruktion 

 

Fredrik Jansson

010-516 08 11
Konstruktion
   

Gessica Jonasson

010- 516 08 82    
Konstruktion
  

Janusz Dura

010-516 08 86    
Konstruktion

Jessica Brunbäck

010- 516 08 87   
Konstruktion
   

Kerstin Sjölin

010-516 08 58  
Konstruktion, Grundförstärkning
   

Lars Lidell

010-516 08 91     
Konstruktion
   

Sandra Bentland

010-516 08 92    
Konstruktion
  

 

Sofia Jorholm

010-516 04 76  
Konstruktion

Christer Stovell

010-516 08 93   
0703 825861
Projekt- & Byggledning
    

Claes Sandell

010-516 08 94   
0723 20 27 17 
Projekt- & Byggledning
   

Hans Oscarsson

010-516 02 39 
0702 87 91 49 
Projekt- & Byggledning
   

Magnus Linde

010 516 00 81

Projekt- & Byggledning
    

Patricia Gustafsson

010-516 02 48
076 1010854

Projekt- & Byggledning
   

 

 

Daniel Sonesson

010-516 08 97   
Mätteknik
   

Teo Östergren

010-516 08 98
Mätteknik
   

Cecilia Scherman Ahl

010-516 09 95   
Geoteknik
   

Jörgen Jonasson

010-516 08 99   
Geoteknik
   

Kristian Stals

010-516 09 90    
Geoteknik
   

Marcus Andreasson

010-516 04 15    
Geoteknik

Mikael Enkvist

010-516 09 91    
0707 25 48 64 
Geoteknik
   

Per Nylander

010-516 08 38
Geoteknik
 

Thomas Borg

010-516 09 92    
Geoteknik
   

Thomas Östergren

010-516 08 81    
0707 25 22 51
Geoteknik
    

Ann-Christin Jacobsohn

010-516 09 93    
076-842 56 12
Ekonomiansvarig
   

Elisabeth Engdahl

010-516 09 94    
Reception
   

Karl Engdahl

010-516 08 89   
Konstruktion
   

Christian Johansson

010-516 00 00 vx 
Konstruktion/ Projekt- & Byggledning