Sök i ett urval från våra referensobjekt

Kåkenhus 6 6 7

Byggkonstruktion, skola

Tellstedts uppdrag

Konstruktionshandlingar til ny- och tillbyggnad

Åtgärd

Konsultuppdrag

Adress

Bredgatan

Stad

Norrköping

Påbörjat

2006

Uppdragsgivare

Akademiska Hus Öst AB

Övrigt

Universitet. ny - och ombyggnad avhörsalar, bibliotek, kontorslokaler mm

Skriv ut