Sök i ett urval från våra referensobjekt

Galileis gata P-garage

Tellstedts uppdrag

Projektering samt Byggledning P-garage efter omfattande bilbrand

Åtgärd

Betongrenovering

Adress

Galileis gata 1-12

Stad

Göteborg

Påbörjat

2014

Uppdragsgivare

Källfelt Byggnads AB

Skriv ut

Vattenbilade pelare efter brand
SPrickor i betongtak efter brand
Vattenbilad balk efter bilbrand