Sök i ett urval från våra referensobjekt

BoDa Gällinge, Kungsbacka

Tellstedts uppdrag

Konstruktionshandlingar för nybyggnad av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

https://www.youtube.com/watch?v=bse3UVFmt3U

Åtgärd

Konsultuppdrag

Stad

Kungsbacka

Påbörjat

Projekteringen påbörjades 2014, byggnationen startade maj 2015, byggnaden var färdig (höst 2016)

Uppdragsgivare

Byggherre var Kungsbacka kommun

Övrigt

 Mondo arkitekter Värmland. 

Skriv ut

Surbrunnsgatan