Sök i ett urval från våra referensobjekt

Bergrum Göteborgs Energi

Tellstedts uppdrag

Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner i bergrum.

Åtgärd

Besiktning samt provtagning av betong

Stad

Göteborg

Påbörjat

September 2014

Uppdragsgivare

Göteborgs Energi AB

Skriv ut