Sök i ett urval från våra referensobjekt

Amhult, kv. Signalflyget Hyresrätter i Amhult

Tellstedts uppdrag

Tellstedt har i uppdrag att ta fram bygghandlingar och har ett åtagande som huvudkonstruktör med samordningsansvar för hela konstruktionen. Takkonstruktion och prefabkonstruktioner läggs ut hos underleverantörer. Även geoteknik har deltagit i uppdraget.
Hyresrätter i Amhult

Projektet startar våren-2017 och kvarteret kommer att vara färdigställd i november 2018. 

 

 

Åtgärd

Konsultuppdrag

Påbörjat

vår 2017

Uppdragsgivare

AF Bygg

Övrigt

Amhult, Torslanda utanför Göteborg.  Kvarter Signalflyget omfattar ca 5 900 m2 BTA och här kommer att byggas 64 lägenheter och ett garage i källarplan med plats för 57 p-platser planerat för upplåtelseformen hyresrätt.

 Projektet utförs som en totalentreprenad och värdet förväntas uppgå till drygt 100 MSEK.

Vilka utmaningar innebar uppgiften och hur löste vi dem? Utformningen av husen har utmanande. Grundvattennivå ligger nära marknivån vilket riskerar bottenupptryckning vilket kräver en speciallösningar vid pålning, även under byggtiden.

Skriv ut

Amhult