Sök i ett urval från våra referensobjekt

Alriks Torg, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage och kommersiella lokaler i markplan . Fyra lamellhus  6-8 våningar höga.

Tellstedts uppdrag

Ta fram Konstruktionshandlingar och projektera grundläggning, (platsgjuten vattentät betongplatta stödpålad)och betongväggar samt yttertak.
Tellstedt är även huvudkonstruktör med ansvarsområde  att granska och stickprovsgranska de övriga deltagarnas konstruktioner och beräkningar

Tellstedts mätavdelning besöker arbetsplatsen kontinuerligt för inmätning (2017). Tellstedt har även utfört geotekning i 1:a förprojekteringsstadiet.

Åtgärd

Konsultuppdrag

Stad

Göteborg

Påbörjat

Projekteringen påbörjades 2014, byggnationen startade aug 2015

Uppdragsgivare

Byggnadsaktiebolaget Tornstaden

Övrigt

Nyproduktion av hyresrätter fördelat på fyra lamellhus med en gård emellan, samt byggnation av underliggande parkeringsgarage. Fastigheterna är mellan sex till åtta våningar med lägenheter i storleken 1-4 rum och kök. Fastigheterna planeras vara färdigställda i mars 2019. Entreprenaden är utförd som en totalentreprenad. Projektstorleken är på ca 24 000 BTA.

Tellstedt har fått i uppdrag att ta fram bygghandlingar för konstruktion (undantaget prefab). Vi har hjälpt kunden med bottenplatta, pålning, källarväggarar samt yttertak.

Särskilt utmanande i uppdraget har varit höga laster skall tas om hand i dåliga markförhållanden. Detta har krävt stora pålfundament och mycket armering. 

 

Skriv ut

Surbrunnsgatan